Nawęglanie grafitowe

  • Effect Of Graphite Carburizer On Steelmaking

    Wpływ nawęglacza grafitowego na wytwarzanie stali

    Środek nawęglający dzieli się na środek nawęglany do produkcji stali i żeliwny środek nawęglający, a niektóre inne dodane materiały są również przydatne do środka nawęglania, takich jak dodatki do klocków hamulcowych, jako materiały cierne. Środek do nawęglania należy do dodanych stali, surowców do nawęglania żelaza. Wysokiej jakości nawęglacz jest niezbędnym dodatkiem pomocniczym przy produkcji wysokiej jakości stali.