Pomoc techniczna

Opakowania
Grafit rozszerzalny można pakować po przejściu kontroli, a opakowanie powinno być mocne i czyste. Materiały do ​​pakowania: plastikowe torby z tej samej warstwy, zewnętrzna plastikowa torba tkana. Waga netto każdej torby 25 ± 0,1 kg, worki 1000 kg.

ocena
Znak towarowy, producent, gatunek, gatunek, numer partii i data produkcji muszą być wydrukowane na worku.

Transport
Worki należy chronić przed deszczem, ekspozycją i stłuczeniem podczas transportu.

Składowanie
Wymagany jest specjalny magazyn. Różne gatunki produktów należy układać osobno, magazyn powinien być dobrze wentylowany, wodoszczelny i zanurzany.